Disclaimer

Uiteraard besteden wij constante zorg en aandacht aan het samenstellen van content op onze website, maar ook wij kunnen niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Mia Domo aanvaardt daarom ook geen enkele aansprakelijkheid voor de directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Wij houden deze website actueel mogelijk. Het kan dus zijn wat wij een specifieke pagina of bericht aanvullen of aanpassen. Wij houden het recht om dit ook te doen zonder jou daarvan op de hoogte te stellen.

Je treft op deze website uiteraard een heleboel links aan naar andere website. Ook jij begrijpt dat wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk zijn voor de inhoud van deze websites.

Verder gebruiken wij regelmatig content in de vorm van afbeeldingen van andere bronnen, wij zullen ten alle tijde hier correct naar verwijzen. Mocht dit niet gebeurd zijn laat het ons dan weten. Dan kunnen wij dit direct aanpassen.

Mia Domo is een handelsnaam van Treize Holding BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53814428.